IT-konsulent er et svært vidt begrep når det gjelder kompetanse innenfor et så stort fagfelt som IT. Du kan godt si at en IT-konsulent kan være en spesialist eller en generalist. 

En spesialist er en person som har spesialisert seg innenfor et spesifikt IT-fagfelt, eller løsningsområde - det kan være databaser, nettverk, virtualisering og så videre. Det som er felles for disse er at kompetansen på deres fagfelt er veldig god, men utenfor fagfeltet kan det være snevert. 

Les også: IT-rådgivning hos SNORRE data 

it-konsulent

Slik jobber våre IT-konsulenter

En generalist derimot har bred fagkompetanse på mange felt innenfor IT-løsninger, og kan bidra på mange områder. Selv om de nødvendigvis ikke har spisskompetanse på spesifikke fagfelt, formes de også selvfølgelig av erfaring. En konsulent med lang erfaring har normalt sett en bredere og bedre kompetanse enn en konsulent med lite erfaring.

Så hvem er våre IT-konsulenter, og hva kan de bidra med? Felles for de alle er de er generalister, med lang erfaring innenfor arbeidet med IT-systemer. Faktisk har våre konsulenter i snitt over 15 års erfaring, og over 10 års ansiennitet i SNORRE data. 

Les hele historien om bedriften og IT-arbeidet her.

Vi videreutvikler kompetansen - hver dag

Som generalister jobber de med et bredt spekter av både IT-systemer og kunder. Det fører ofte til at kundene våre trenger en konsulent fra SNORRE data å forholde seg til, som tar for seg alle deres behov. Kunnskap om kundene og deres behov er derfor høy hos våre konsulenter. Det er ikke til å legge skjul på at jo mer og lenger man jobber med en konsulent, jo bedre blir samarbeidet og resultatet. Tillit bygges over tid, og passer godt med en av SNORRE datas kjerneverdier: Langsiktighet.  

Våre konsulenter er stadig under kursing og sertifisering. De bruker nødvendig tid for å øke sin kompetanse etter hvert som systemer og behovene til våre kunder utvikler seg. De skal ikke lære ved prøving og feiling ute hos kundene, men på «skolebenken». Da kan arbeidet, så langt det er mulig, utføres effektivt hos våre kunder.

IT-rådgiver

Dette kan våre IT-konsulenter bistå deg med

Som generalister kan de bidra med et bredt spekter av oppgaver. Under ser du en liste over typiske oppgaver våre konsulenter jobber med:

Rådgiving

IT-relaterte prosjekter

Implementering

Vedlikehold

Feilsøking og feilretting

Kartlegging

Support

Samhandling med kundenes applikasjons leverandører

SNORRE data kan IT-konsulentfaget

Ved å velge konsulenter fra SNORRE data kan du øke effekten av, og lykkes bedre med dine prosjekter.

Vi hjelper deg!

Fyll inn din personlige informasjon under for å sende inn din henvendelse og vi vil ta kontakt med deg så snart som mulig.