Så godt som alle IT-systemer er i dag tilkoblet internett. Informasjonen som lagres her, gjør deg sårbar for dataangrep – og det skjer med langt flere bedrifter enn du tror. I verste fall kan et angrep få store økonomiske konsekvenser, blant annet i form av løsepengekrav. 

Still forberedt ved å gjennomgå informasjons- og datasikkerheten med en sikkerhetsanalyse. Våre eksperter avdekker og utbedrer problemområdene, så datakriminelle ikke finner veien inn i systemene dine.

Sikkerhetsanalyser

En sikkerhetsanalyse gir umiddelbar oversikt over sikkerhetsproblemene, så du kan gjøre gode, langsiktige grep for å bedre datasikkerheten

Sikkerhetsanalyser gir trygghet

I tillegg til å ha egne IT-eksperter, jobber vi også sammen med spesialister på informasjonssikkerhet. Derfor har vi nylig inngått et samarbeid med norske Painkiller. 

Sammen med dem skreddersyr vi sikkerhetsløsninger som passer perfekt for din bedrift. Det hele starter med en sikkerhetsanalyse, der vi blant annet:

  1. Ser på infrastruktur og prosesser som foreligger i bedriften. 
  2. Går gjennom tilganger og brukernivåer til bedriftsprogrammene. 
  3. Bruker valideringsverktøy. Disse går inn i nettverket til bedriften for å se hva de slipper inn av trusler, og hvilke porter som er åpne. 
  4. Testing etter valideringsfunn. 
  5. Kartlegger svakhetene og iverksetter tiltak.
  6. Ferdigstilling av rapport.
  7. Vurderer oppfølgingsrutiner og eventuelt overvåkning.

God datasikkerhet krever kontinuerlig arbeid

Datasikkerhet er et stort og komplekst felt. Nettopp derfor kan man ende opp med å gjøre tiltak delvis, fremfor å tenke helhetlig. En brannmur vil eksempelvis ikke hjelpe deg om en ansatt trykker på lenker i en svindelmail, eller jobber på server via et åpent trådløst nettverk på reise. 

Den store fordelen ved å utføre en sikkerhetsanalyse er at du får et bevisst forhold til hvilket nivå du ligger på i dag. Deretter kan vi komme med anbefalinger, og utføre tiltak du faktisk vil få bruk for.  

Et godt eksempel er brukertilganger. Som nyansatt i et større selskap kan man ha tilgang til flere titalls applikasjoner og programmer. Her bør man vurdere hvilke brukere som skal ha hvilke tilganger, og ikke minst hvilket tilgangsnivå. Gode rutiner og tydelige føringer er avgjørende for å opprettholde god datasikkerhet.

Dataangrep

Dagens datakriminelle kan gjøre stor skade på systemene dine. Still forberedt ved å avdekke og utbedre svakhetene.

Tiltak som fungerer – og henger med i utviklingen

Flere tror at bedriften man jobber i ikke er i målgruppen for dataangrep. Sannheten er at norske bedrifter er et yndet svindelmål, og antall angrep er spådd å øke i de kommende årene. Som bedriftsleder er det ditt ansvar å vite hvilket nivå dere ligger på i dag, og hvor dere bør være ut fra hvilken bransje dere jobber i. 

Dette ansvaret er utfordrende å bære alene. 

Datasikkerhet er like viktig på styrenivå. Du må kunne dokumentere at bedriften aktivt har forsøkt å få et forhold til datasikkerheten i bedriften, og prøvd å demre opp for de eventuelle problemene som er avdekket. Her kan vi gi deg en rapport du kan presentere for styret ditt, komplett med en plan over eventuelle tiltak.  

Unngå at datasikkerhet blir et strakstiltak

For å oppnå god datasikkerhet må du ha tydelige rutiner på organisasjonsnivå. Samtidig må du sikre at de ansatte kan gjenkjenne et forsøk på datainnbrudd. Ikke bare er det en psykisk belastning for den ansatte, men det er også et stort problem for bedriften. Flere av dagens datainnbrudd skyldes menneskelige feil, og det må bedriftsledere ta innover seg før uhellet er ute.

Vi har samlet noen grunnleggende tips for å øke datasikkerheten i bedriften:  

Vil du vite mer om hvordan vi jobber med sikkerhetsanalyser? Ta kontakt med oss. Vi tar gjerne en uforpliktende prat om hvordan vi kan forbedre datasikkerheten i din bedrift.

Vi hjelper deg!

Fyll inn din personlige informasjon under for å sende inn din henvendelse og vi vil ta kontakt med deg så snart som mulig.